Effie Türkiye Reklam Etkinliği

Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından düzenlenmektedir.

Reklamcılık Vakfı (RV), 1998 yılı sonunda Reklamcılar Derneği ve üyeleri tarafından kurulmuştur. Reklamcılık Vakfı’nın kuruluşunda, iki temel neden etkili olmuştur; birincisi, reklam sektörünün ulaştığı büyüklük ve gelişmişlik düzeyi, ikincisi ise dernekler yasasındaki kısıtlamalar. 

Web Sitesi